pasfoto
klassieke homeopaten
begeleiding

Begeleiding

Op bepaalde momenten in ons leven, kunnen zich omstandigheden voordoen waar we heel veel moeite mee hebben om mee om te gaan en het op zijn plaats te krijgen. Ook kan het zijn dat eerdere heftige ervaringen, later pas voor problemen gaan zorgen. Eerst proberen we in onze eigen omgeving over de problemen te praten en soms lukt het om het dan op een rij te krijgen en kunnen we weer verder. Het is gewenst dat een vreemde, een loog of peut zich met jou over het probleem gaat buigen, als je vastloopt en je niet of nog heel slecht kunt functioneren en zeker als het leven zelf een probleem geworden is.
Vaak kun je, je toestand kunstmatig verbeteren door het gebruik van antidepressiva, maar daar kleven heel veel nadelen aan en wordt de oorzaak verdooft en zeker niet aangepakt. Het beste resultaat verkrijgt je door de onderliggende problematiek of oorzaak helder te krijgen en deze aan te pakken, waardoor je, jezelf weer beter gaat voelen en het leven weer aan kunt.
Vanuit mijn opleiding en ervaring kan ik persoonlijke begeleiding bieden, die gericht is op het helder krijgen en aanpak van de onderliggende problematiek.

De oorzaak van de ellende die de mens met zich meedraagt kan velerlei zijn, zoals:
Overlijden dierbaren, Liefdesverdriet, Lichamelijk en/of geestelijk geweld, Sexueel misbruik, Verlaten zijn, Gepest zijn, Oorlog, Harde opvoeding, Onbegrepen zijn, Relatieproblemen , Verslaving, Problemen in werksituatie enz. Maar ook: gevolgen van Ongevallen, Bevalling, Operaties, Medicijngebruik en noem maar op.
We praten er in alle rust over en kijken wat er speelt en hoe het aangepakt kan worden. Er kan nog verdriet zitten of juist boosheid, teleurstelling, onbegrip , haatgevoelens, verwarring , machteloosheid enz.
Aan de hand van het gesprek zal ik proberen inzichtelijk te maken wat er aan de hand is en hoe het aangepakt kan worden.
Door er over te praten maak je weer contact met wat er gebeurd is en zal ook het herstelproces beginnen.
Er zijn allerlei manieren waarop je dit proces kunt ingaan. Ik hanteer geen standaard methode, alles wat ik aandraag is zeer op de persoon toegesneden. Uiteindelijk zal er door de gesprekken en met ondersteuning van een homeopatisch middel een verbetering optreden waardoor het leven weer de moeite waard gaat worden.