pasfoto
klassieke homeopaten
bliksem

Ernstige ziekten

De mensheid wordt geteisterd door allerhande zware, chronische en dodelijke ziekten.
Wat de reguliere geneeskunde er mee kan en wat voor mogelijkheden zij hebben is over het algemeen wel bekend maar wat homeopathie met deze gevallen kan doen, is waarschijnlijk veel minder bekend.
Ik zal proberen hier wat toelichting te geven over de mogelijkheden van homeopathie bij dit soort gevallen.

In de homeopatische praktijk, zien we de ernstige gevallen meestal pas na behandeling in het reguliere circuit. Soms met klachten, die te maken hebben met de neveneffecten van de gevolgde behandeling of als men uitbehandeld is. Dat laatste hoeft niet te betekenen, dan men aan het laatste eind bezig is maar dat men geen reguliere oplossing meer voorhanden heeft en er mee moet leren leven.
Maar er mee leren leven, dat is iets wat men meestal niet wil. Als we ergens last van hebben ook al is het nog zo iets onbenulligs, dan willen we daar van af. Dus ook bij chronische ellende accepten we niet zo maar, dat er niets meer aan te doen is.

Homeopathie kan, in dit soort gevallen, juist nog heel veel betekenen.
Wat we kunnen doen is heel divers.
Zware chronische aandoeningen, kunnen vaak nog ondersteund worden en niet zelden zien we nog verbetering optreden.
We kunnen inspelen op de gevolgen van chemo en / of bestraling, we hebben daar hele mooie middelen voor. Ook al tijdens de behandeling van Chemo / bestraling, kunnen we ondersteuning bieden.
Dan natuurlijk de vraag of homeopathie ook tegen kanker kan worden ingezet. Het antwoord is, dat het zeker kan maar er zijn natuurlijk ook obstakels.
We zien eigenlijk nooit iemand met kanker, die in eerste instantie naar de homeopaat gaat.
Wel zien we dat mensen, nadat kanker is vastgesteld, informatie komen halen over wat de mogelijkheden zijn. Vaak komen ze dan voor ondersteuning tijdens het traject van de reguliere behandeling, waar we, overigens, prima op in kunnen spelen.
Zou je met alleen homeopathie kanker kunnen genezen? In principe wel maar hier in onze Westerse wereld gebeurt dat niet of heel weinig. In India gebeurt dat op veel grotere schaal met bijzondere resultaten.
Zo zijn er  vader en zoon Banerji, 3e en 4e generatie homeopatische artsen in hun familie, die zo’n 150 jaar aan kennis vanuit het voorgeslacht aan boord hebben. Deze artsen hebben, met hun ultieme kennis, protocollen vastgesteld om diverse vormen van kanker aan te pakken. Het Nationaal Kanker Instituut in Amerika heeft deze methode wetenschappelijk onderzocht en zijn tot de verbijsterende conclusie gekomen, dat het minimaal hetzelfde effect heeft als de reguliere behandeling maar dan zonder de uiterst vervelende bijwerkingen. De Banerji’s, hebben ook voor de meest voorkomende zware kwalen/ chronische ziekten protocollen vastgesteld, die ook succesvol worden toegepast.
Sinds een paar jaar zijn we hier in Nederland ook bekend met deze Banerji protocollen en worden door steeds meer homeopaten toegepast. 
Veel homeopaten hebben een omslag in denken moeten maken om deze protocollen toe te kunnen passen. De meesten zijn gewend om met de klassieke homeopathie te werken, zoals in het hoofdstuk homeopathie beschreven. De Banerji protocollen benaderen ziekte vanuit een wat andere invalshoek en de gebruikte potenties en het vaak herhalen zijn door hen vanuit de jarenlange kennisopbouw vastgesteld en blijken uiterst werkzaam te zijn.
Maar hoe goed een bepaalde methode ook is, het werkt natuurlijk niet altijd bij iedereen voor honderd procent.
Ook hier is bewezen, dat het bij een bepaald percentage volledige genezing brengt, bij een bepaald percentage, verbetering of stabilisatie en helaas ook een percentage, die geen baat vinden.
Voor bepaalde ziekten zijn vaak meerdere protocollen vastgesteld een eerste, tweede en derde lijns protocol. We zitten dus, zo snel, niet voor een gat gevangen maar toch een honderd procentscore zit er niet in.
Een ander probleem is hier, t.o.v. India, dat er hier heel veel chemische geneesmiddelen zijn gebruikt voor iemand bij een homeopaat komt. Dit kan op zich al blokkaden hebben gelegd, die de bedoelde werking in de weg staat. Soms moeten deze blokkaden nog opgeruimd worden voor de behandeling gestart kan worden.

De hierboven beschreven aanpak is vrij nieuw in ons land en lijkt heel spectaculair te zijn maar we moeten niet vergeten dat met de, al heel lang bestaande, klassieke homeopathie ook uitstekende resultaten worden behaald.

In voorkomende gevallen zal dus bekeken moeten worden welke methode het beste toegepast kan worden. Klassieke homeopathie of de Banerji protocollen.
Zo u ziet, homeopathie is niet voor één gat te vangen.