pasfoto
klassieke homeopaten
samuel hahnemann
samuel hahnemann
samuel hahnemann2

Wat is klassieke homeopathie?

Klassieke homeopathie is een geneeswijze met een totaal andere benadering dan de reguliere geneeskunde. Bij klassieke homeopathie zal een goed gekozen middel het zelfherstellende vermogen activeren waardoor genezing tot stand komt.

Grondlegger van de klassieke homeopathie is Samuel Hahnemann 1755 — 1843 . Hij ontdekte dat een stof die bepaalde symptomen veroorzaakt bij een gezond persoon, bij een zieke met gelijkende symptomen juist genezing brengt. Dit noemen we het gelijksoortigheidprincipe. Omdat de pure stof vaak hele heftige reacties geeft, heeft hij een methode ontwikkeld die we potentiëren noemen. Dit bestaat eruit dat we uitgaan van een basisstof , deze in stappen verdunnen en krachtig schudslagen maken tussen elke stap. De zo verkregen homeopatische middelen hebben de eigenschap om op een milde manier het eigen systeem van de mens te activeren zodat genezing van binnenuit plaats vindt. De basisstof kan van plantaardige, dierlijke of minerale oorsprong zijn.
Hahnemann heeft zeer nauwkeurig vastgelegd hoe middelen bereid en toegepast moeten worden. Gaandeweg zijn leven heeft hij boeken geschreven waarin alles duidelijk is aangegeven. Boeken die heden ten dage nog steeds gebruikt worden in de opleiding tot klassiek homeopaat , daarvan zijn Het Organon en de Chronische ziekten het meest bekend.

Terwijl in de reguliere geneeskunde elke kwaal een losstaand geval is, zien we in de klassieke homeopathie meestal een samenhang tussen alles waar iemand last van heeft of heeft gehad. Dit alles zal dan gevangen worden in één middel. Omdat iedereen anders is, is zijn ziekte dat ook. Mensen met ogenschijnlijk dezelfde ziekte zullen meestal een ander middel krijgen omdat zij als persoon anders zijn. Dus bij de klassieke homeopaat is de persoon achter de ziekte heel erg belangrijk. De kwaal is niet vanzelf ontstaan maar heeft een oorzaak. Ziekte komt niet uit de lucht vallen maar is een reactie op omstandigheden in de breedste zin. Klachten kunnen genezen als de oorzaak wordt aangepakt of je persoonlijke reactie hierop.
Als homeopaat kan ik hier nog heel veel meer over vertellen maar dat gaat de bedoeling van deze site te boven.
Als u geïnteresseerd bent in klassieke homeopathie, kunt u via internet en bibliotheek alle informatie vinden die u wilt. Ook mag u met mij contact opnemen als u vragen heeft.

Wat kun je met klassieke homeopathie?

In feite is er niets wat je niet zou kunnen aanpakken met homeopathie, het is echter wel realistisch om te weten dat totale genezing niet altijd mogelijk is. Wat wel mogelijk is dat de kwaliteit van leven verbetert, zelfs in het eindstadium van het leven.
Homeopathie kan veel betekenen bij chronische kwalen, “kwalen waarmee u moet leren leven”. BV psychisch emotioneel lijden, gedrag -en leerproblemen, slaapstoornis, ademhalingsproblemen, allergieën, verslaving , problemen van spijsvertering, hormonale problemen, enz , enz . Natuurlijk is het zo dat problemen, die al heel erg lang bestaan, niet in een handomdraai zijn opgelost, laat staan als het problemen zijn die al een of meerdere generaties voorkomen. Maar als er gaandeweg vooruitgang wordt geboekt zul je uitkomen op een betere kwaliteit van leven. Uiteraard kan homeopathie ook worden toegepast op acute situaties zoals griep, verkoudheden, ongevallen, enz . in deze gevallen zal er snel verbetering merkbaar zijn. Ook gevolgen van operaties/narcose en vaccinaties en langdurig medicijngebruik zijn met homeopathie aan te pakken.

Het consult

Tijdens het consult wordt, nadat uw klachten tot in de kleinste details in kaart zijn gebracht, heel veel aandacht besteed aan wie u bent, uw levenssituatie, uw achtergrond. Dit alles is nodig om een middel te vinden dat past bij u als uniek persoon. Zo u ziet, is klassieke homeopathie dus maatwerk. Als homeopaat werken we met mensen en niet alleen maar met klachten.
Door dit uitgebreide vraaggesprek kan een consult wel 1 ½ uur duren. Daarna ga ik voor u aan de slag om een juist homeopatisch middel te vinden en dat wordt u dan opgestuurd.
Na inname zal het middel uw systeem een impuls geven om de problemen vanuit uzelf aan te pakken. Reactie kan zijn dat je bewust wordt van zaken die vragen om aangepakt te worden, opgeslagen emoties die naar buiten komen, lichamelijke klachten die vast zaten die in beweging komen, beslissingen nemen waarvan je nooit gedacht had dat je dat zou doen enz.
Langzamerhand zul je opschuiven naar een betere toestand van welzijn. Door ons contact, zowel telefonisch als tijdens herhalingsconsulten wordt de voortgang bekeken en zonodig wordt het homeopatisch middel aangepast of wordt van middel veranderd. De tijdsduur kan zijn van een paar maanden tot een paar jaar en zijn afhankelijk van de aard van de klacht en hoe lang die al bestaat.

Het blijft natuurlijk zaak om ingeval van een levensbedreigende situatie direct hulp vanuit het reguliere circuit in te roepen. Zodra hier weer een stabiele situatie is bereikt kan met de homeopaat de draad opgepakt worden om het geneesproces homeopatisch te ondersteunen en later een behandeling te starten die gericht is op het voorkomen van zo’n situatie.

Vakvereniging

Er zijn in Nederland 2 belangrijke vakverenigingen voor klassieke homeopathie. Dat zijn de VHAN , Vereniging Homeopatische artsen Nederland en de NVKH , Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten. Deze verenigingen zien toe op de kwaliteit van de aangesloten homeopaten. Er wordt streng toegezien op een gedegen opleiding, verplichte jaarlijkse nascholing, praktijkvoering enz . Ook is er een klachtencommissie waar patiënten terecht kunnen.
Van homeopaten die bij deze verenigingen zijn aangesloten bent u dus zeker van een bepaald kwaliteitsniveau. Zelf ben ik aangesloten bij de NVKH en daardoor ook bij SCAG dat is Geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve zorg. Ook heb ik een registratie bij het RBCZ dat is Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg en daar aangekoppeld is het TZC en dat is Tuchtrecht Complementaire Zorg